Presentació del microtaller de BLOCs

Benvinguts i benvingudes a la primera sessió del microtaller de BLOCs

Com ja sabeu aquest microtaller té una duració de quatre hores que repartirem en dues sessions de dues hores.

Durants aquest dies l'objectiu és aconseguir que tengueu un coneixement bàsic d'allò que és un bloc i que vegeu les possibilitats tan grans que tenen pel nostres alumnes dins les nostres aules.

L'esquema dels continguts de les sessions serà el següent:

1.- Definició de bloc
2.- Maneres d'utilitzar un bloc dins l'aula
3.- Consells per a fer un bon bloc i alguns exemples
4.- Crearem un bloc

En finalitzar la sessió passarem el llistat de signatures ja que vos recordam que en finalitzar els dos cursos que tenim per realitzar enguany dins el programa Xarxipélag 2.0 rebrem un credit de formació.

En finalitzar el vostre blog haureu d'enviar un correu electrònic al centre redactant la vostre adreça del vostre blog. Aquest enviament serà el vostre producte final i motiu pel qual vos donin el credit de formació.

Au idò, començam !!!

Podríem visualitzar dos videos que pens que són molt ilustratius i visualment molt clarificadors d'allò que s'ha de pretendre fer amb les TIC a l'escola.

1- Tecnologia o metodologia2- Visión de los estudiantes hoy